Hållbarhet

Omställning mot hållbara produkter

Epigram vill vara drivande genom att flytta fram positionerna för produktmedia som en viktig och betydande del av den totala kontexten av hållbarhet genom minskad klimatpåverkan.


Hur ska vi lyckas med detta?

Vi är övertygade om att vårt media med fysiska profil-& reklamprodukter fortsatt kommer att spela en viktig roll inom framtidens

marknadsföring. Inte främst genom fler produkter - utan genom rätt produkter! Vi ska fortsatt tydligt medverka till utvecklingen

till en hållbar, klimatanpassad omställning så att våra och branschens positioner stärks ytterligare.

Detta genom att tillföra nya kunskaper och erfarenheter, genom att jobba med nya material och tillverkningstekniker, genom att vara insiktsfulla

och genom att bidra till att nya normer för hållbar kvalitet skapas för de produkter och tjänster vi levererar.


Vi tror att ökad kunskap och stort engagemang är avgörande för att lyckas! Vi vill jobba med företag och organisationer som sätter hållbarhets-& klimatmål och som ser nyttan av att använda rätt profilprodukter som viktiga markörer i sitt marknadsföringsarbete.

Vi hoppas därför att vårt val av samarbeten med seriösa grossister, tillverkare, designers, transportörer, distributörer och förädlare etc. är avgörande för vår trovärdighet hos dem som väljer oss som leverantör och partner.

Var står ni idag? Hur vill ni markera? Våga ställ frågor om produkterna!

Vi vill bidra till ökad kundnytta genom att med vår kunskap hjälpa till att välja rätt!

Tänk igenom på vilket sätt du vill synliggöra ditt varumärke och samtidigt bidra till en tydlig hållbarhet genom valet av produkter!

Vilka kommunicerar era värderingar bäst samtidigt som de är bra och effektiva marknadsföringsredskap?


Lägg lite tid på att studera marknaden, kontakta oss gärna och - våga ställa frågor! Berätta hur du skulle vilja använda dem i din marknadsföring!

Vi hjälper dig gärna med tips och råd om produkter med reducerad energiåtgång och mindre klimatpåverkan. 


Utmaningen för hela produktmediebranschen


Ta steg mot ett bra hållbarhetsarbete


Läsvärt om klädindustrins miljöpåverkan  Vad är Greenwashing?


Här hittar du hållbara produktidéer:

Cottover® - hållbara och certifierade profilkläder

SeaTowel - återvunna badlakan av uppsamlad plast från världshaven

Spork Original BIO®

Impact Collection - produkter med hållbarhet och spårbarhet