Hem

Välkommen till oss,

Epigram levererar träffsäkra profilprodukter och tjänster som blir en viktig del i er marknadsföring.

 
Vi vill jobba i en relation med våra kunder där kunskap, kreativitet och engagemang är lika viktigt som lyhördhet, affärsinsikt och inte minst miljö-& hållbarhetsansvar.


Epigram är den lilla
 profilbyrån med det stora nätverket! Genom oss får du tillgång till rätt grossister, tillverkare, förädlare, designers och distributörer som passar just dina behov.


Vi menar att de värden våra produkter och tjänster skapar utgör grunden för vårt existensberättigande.


Epigram vill verka för att kundnyttan maximeras,

som ett resultat av de affärer vi skapar tillsammans.

VÅRA TJÄNSTER

Epigram hjälper ditt företag att kommunicera med produkter som effektivt skapar uppmärksamhet i sig själva - och i rätt kombination med digitala marknadsföringskanaler.

Profilprodukter och tillhörande tjänster som tar ditt företag ett steg närmare en mer effektiv och fulländad marknadsföring.

Hållbarhet är ett centralt begrepp för oss! Vi hjälper dig att fatta rätt beslut utifrån ett hållbarhets-& miljöperspektiv.

Pandemin har haft stor påverkan på hela vårt samhälle. Glädjande nog har myndigheterna bedömt läget såpass stabilt att restriktionerna nu hävts, vilket innebär att människor får och kan börja träffas igen. Sannolikt innebär detta succesivt att fler kommer att jobba tillsammans på kontoren igen. Aktiviteter som event, mässor, kampanjer m.m. kan återigen planeras och genomföras. Vad blir det nya normala? Hur ser er nystart ut?

Hur vill ni synas i nystarten efter 

pandemin?


...och vilka reklaminvestingar

vill ni göra nu?