Hem

Välkommen till oss,

Epigram levererar träffsäkra profilprodukter och tjänster som blir en viktig del i er marknadsföring.

 
Vi vill jobba i en relation med våra kunder där engagemang, kreativitet, nyfikenhet och lyhördhet är lika viktigt som kunskap, affärskänsla, insikt och hållbarhetsansvar.


Epigram är en liten profilbyrå med stort nätverk. Genom oss får du tillgång till grossister, tillverkare, förädlare, designers och distributörer som passar just dina behov.


Vi menar att de värden våra produkter och tjänster skapar utgör grunden för vårt existensberättigande.


Epigram vill verka för att kundnyttan maximeras,

som ett resultat av de affärer vi skapar tillsammans.

VÅRA TJÄNSTER

Epigram hjälper ditt företag att kommunicera med produkter som effektivt skapar uppmärksamhet i sig själva - och i rätt kombination med digitala marknadsföringskanaler.

Profilprodukter och tillhörande tjänster som tar ditt företag ett steg närmare en mer effektiv och fulländad marknadsföring.

Hållbarhet är ett centralt begrepp för oss! Vi hjälper dig att fatta rätt beslut utifrån ett hållbarhets-& miljöperspektiv.

Pandemin vi har genomgått har drabbat oss alla på olika sätt och har/har haft stor påverkan på hela vårt samhälle. Glädjande nog bedömer nu myndigheterna att samhället snart ska kunna öppnas ytterligare. 29/9 hävs fler restriktioner som innebär att människor får och kan börja träffas igen - sannolikt kommer flera att jobba på kontoren igen. Aktiviteter som event, mässor, kampanjer m.m. kan återigen genomföras. Vad blir det nya normala?

Hur kommunicerar ni i slutet av Coronapandemin?


...och vilka reklaminvestingar

vill ni göra nu?