Hem
Epigram

Marknadsföring i karantän under pågående Covid-19 Coronapandemi?....och efteråt?


Pandemin vi just nu genomgår drabbar oss alla på olika sätt och har enorm påverkan på hela vårt samhälle. Ingen vet riktigt vad det kommer att innebära i framtiden, vad händer när läget blir normalt igen? Vad blir det nya normala?

Ur vårt företagsperspektiv har gällande restriktioner och mötesförbud för att begränsa och kontrollera viruset inneburit att möjligheterna att bedriva ordinarie verksamhet till stora delar satts ur spel. Marknadsföringsaktiviteter som normalt sker hos vår kunder sker inte alls eller på sätt som gör att inköp av profilstärkande produkter hamnar utanför ordinarie prioritering.


Under rådande förhållanden har vi förstås respekt för att det är just så. Många företag kämpar för sin existens och svåra beslut måste tas. 


Krisen drabbar dock olika och vi är förstås beredda att bistå er med rätt profilprodukter även under denna karantänstid - just nu. Kanske behövs de mer än någonsin precis just nu och är en god investering? Det kan handla om produkter till:


  • Uppmuntran & stöd för (hemmaarbetande) personal.
  • Utskick till kunder, potentiella kunder, partners m.m.... även ihop med trycksak.
  • Mindre möten & videokonferenser.
  • Utomhusevents, golf, löpartävlingar etc.
  • Planerade sommar-& höstaktiviteter. Interna & externa.
  • Etc. Etc.


Vi hanterar distribution direkt till företag och privatpersoner. Kontakta oss gärna - för produktlösningar och offerter!


Vårt existensberättigande bygger på företags och organisationers vilja, ambitioner och behov av att marknadsföra sig och kommunicera med sina målgrupper - detta gällde före Corona, gäller under Corona och gäller post Corona - i det nya normala!
 
Välkommen till oss!

Epigram levererar träffsäkra profilprodukter och tjänster som blir en viktig del i er marknadsföring.

Vi vill jobba i en relation med våra kunder där engagemang, kreativitet, nyfikenhet och lyhördhet är lika viktigt som insikt, ansvar och affärskänsla.

Kommunikation i fokus

Epigram hjälper ditt företag att kommunicera smart, enkelt och kostnadseffektivt.


Läs mer...

Epigram är en liten profilbyrå med stort nätverk. Genom oss får du tillgång till rätt grossister, tillverkare, förädlare, designers och distributörer som passar just dina behov.

Produkter och tjänster

Kommunicerande profilprodukter och tjänster
som tar ditt företag ett steg närmare en mer effektiv och fulländad marknadsföring.

Läs mer...

Genom kunskap och stor erfarenhet inom branschen kan vi maximera kundnyttan i våra affärer.

Värdet våra produkter och tjänster skapar utgör grunden till vårt existensberättigande.

Framåt mot hållbarhet

Vi hjälper dig fatta rätt beslut utifrån ett miljöperspektiv.


Läs mer...

Epigram Profile AB • Malungsvägen 211 • SE-192 71 Sollentuna • info@epigram.nu • +46 72 322 70 72 • Org.nr 559167-0178