Där vi är och dit vi ska

Hur kommunicerar ni i slutet av Coronapandemin?


...och hur vill ni nu reklaminvestera? 


Pandemin, som vi förhoppningsvis är i inne slutfasen av, har drabbat oss alla på olika sätt och har haft stor påverkan på hela vårt samhälle. Glädjande nog bedömer myndigheterna nu att läget börjar bli såpass stabilt att fler restriktioner kommer att hävas 29/9. 


I den nystart vi tror kommer att ske - med fler människor tillsammans på kontoren igen, planering av interna och externa aktiviter - står Epgram till förfogande med bra profilprodukter som vi tillsammans skapar en god reklaminvestering av!  I en värld som behöver ställa om till ett tydligt mer hållbart sätt att leva och konsumera hjälper vi dig att välja rätt produkter!

  


                                                                                                                                                            

Vi tycker fortfarande att rätt produkt, rätt använd, är en av de bästa investeringarna som finns för att skapa och förstärka goda relationer!


    Vi hanterar förstås distribution direkt till både företag och privatpersoner - se EXEMPELFILM

    Kontakta oss gärna för produktförslag och offerter!
    "Vårt existensberättigande bygger på företags och organisationers vilja, ambition och behov att marknadsföra sig och att kommunicera med sina målgrupper. Detta gällde före Corona, det gäller under Corona och kommer att gälla post Corona - i det som blir det nya normala!"