Hem

Välkommen till oss!

Epigram levererar träffsäkra profilprodukter och tjänster som blir en viktig del i er marknadsföring.

 
Vi vill jobba i en relation med våra kunder där kunskap, kreativitet och engagemang är lika viktigt som lyhördhet, affärsinsikt och inte minst miljö-& hållbarhetsansvar.


Epigram är den lilla
 profilbyrån med det stora nätverket! Genom oss får du tillgång till rätt grossister, tillverkare, förädlare, designers och distributörer som passar just dina behov.


Vi menar att de värden våra produkter och tjänster skapar utgör grunden för vårt existensberättigande.


Epigram vill verka för att kundnyttan maximeras,

som ett resultat av de affärer vi skapar tillsammans.

VÅRA TJÄNSTER

Epigram hjälper ditt företag att kommunicera med produkter som effektivt skapar uppmärksamhet i sig själva - och i rätt kombination med digitala marknadsföringskanaler.

Profilprodukter och tillhörande tjänster som tar ditt företag ett steg närmare en mer effektiv och fulländad marknadsföring.

Hållbarhet är ett centralt begrepp för oss! Vi hjälper dig att fatta rätt beslut utifrån ett hållbarhets-& miljöperspektiv.

Återstarten som kom av sig


Ska man då ändå satsa på att investera i profilprodukter?


Vilka produkter?


Pandemin har haft stor påverkan på hela vårt samhälle. Efter ett par månader med helt slopade restriktioner är vi nu inne i en ny våg med en ny variant av Covid. Nya rekommendationer och restriktioner har åter införts och vi uppmanas åter att hålla avstånd, bära munskydd, jobba hemifrån etc. Vi behöver vaccinpass vid besök på restauranger, konserter, teatrar vid vissa resor m.m. Företagsaktiviteter som event, mässor, kampanjer, m.m. behöver i många fall ställas in eller skjutas på framtiden. Vad blir nu det nya normala?